PRIVACY BELEID

Vertrouwelijkheid van gegevens is van groot belang voor APPROCHE COUTURE (handelsnaam Talundra) en wij zetten ons in om een transparante houding aan te nemen bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Daarom hebben wij richtlijnen opgesteld om de verwerking en bescherming van uw persoonlijke gegevens te regelen.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens?
De Belgische onderneming APPROCHE COUTURE ASBL is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt in overeenstemming met de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

Waar slaan we uw gegevens op? 
Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in de Europese Economische Ruimte ("EER"), maar kunnen ook worden doorgegeven aan en verwerkt in een land buiten de EER. In het geval van een overdracht van uw persoonlijke gegevens, zal dit gebeuren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 

Wie heeft toegang tot uw gegevens?
Wij communiceren, verkopen of wisselen uw persoonlijke gegevens nooit uit aan of met derden voor commerciële doeleinden.

Gegevens die aan derden worden doorgegeven, worden uitsluitend gebruikt om u van onze diensten te voorzien. Hieronder vindt u de verschillende categorieën van derden die betrokken zijn bij elke specifieke procedure.

 

Wat is de rechtsgrond voor de verwerking?
Voor elke verwerking van persoonsgegevens die u ons verstrekt, zullen wij u informeren of het verstrekken van persoonsgegevens wettelijk of noodzakelijk is voor het sluiten van een overeenkomst en of dit verplicht is en wat de gevolgen kunnen zijn als u ervoor kiest om bezwaar te maken.

 

Wat zijn uw rechten?

Recht van toegang:
U heeft te allen tijde het recht om informatie op te vragen over de persoonlijke gegevens die wij over u hebben. U kunt contact opnemen met APPROCHE COUTURE ASBL om uw persoonlijke gegevens per e-mail te ontvangen.

 

Recht op overdraagbaarheid :
Telkens wanneer APPROCHE COUTURE ASBL uw persoonlijke gegevens automatisch verwerkt na uw toestemming of akkoord, heeft u het recht om te vragen dat een kopie van uw gegevens aan u of aan een derde partij wordt doorgegeven. Dit geldt alleen voor de persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt.

 

Recht op correctie: 
U heeft het recht om te verzoeken om correctie van uw persoonsgegevens indien deze onjuist zijn en om deze te laten invullen indien zij onvolledig zijn.

 

Schrappingsrecht: 
U heeft te allen tijde het recht om persoonlijke gegevens die door APPROCHE COUTURE ASBL worden verwerkt te verwijderen, behalve in de volgende situaties:

*je hebt een lopend bestand met de klantenservice

* u heeft een lopende registratie

*Je hebt een uitstaande schuld aan APPROCHE COUTURE ASBL.

*u wordt ervan verdacht onze diensten te hebben of te hebben misbruikt in de afgelopen vier jaar

*indien u een aankoop heeft gedaan, bewaren wij uw persoonlijke gegevens met betrekking tot uw transactie om te voldoen aan de boekhoudkundige regels.

 

Uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van uw legitieme belang: 
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van het legitieme belang van APPROCHE COUTURE ASBL. APPROCHE COUTURE ASBL zal de verwerking van uw persoonsgegevens stopzetten, tenzij we kunnen aantonen dat deze procedure een legitiem belang heeft dat uw belangen en rechten overstijgt of voortvloeit uit juridische claims.

 

Uw recht om bezwaar te maken tegen direct marketing: 
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing, evenals tegen de analyse van uw profiel voor direct marketing doeleinden.

 

U kunt zich op de volgende manieren verzetten tegen direct marketing:

* door de instructies in elke marketing e-mail op te volgen die in elke marketing e-mail worden gegeven

 

Recht op beperking: 
U heeft het recht om APPROCHE COUTURE ASBL te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken in de volgende omstandigheden:

 

* indien u bezwaar maakt tegen verwerking op basis van het legitieme belang van APPROCHE COUTURE ASBL, moet APPROCHE COUTURE ASBL de verwerking van dergelijke gegevens beperken in afwachting van de verificatie van het legitieme belang. 
* indien u heeft aangegeven dat uw persoonlijke gegevens onjuist zijn, zal APPROCHE COUTURE ASBL de verwerking van deze gegevens moeten beperken in afwachting van de verificatie van de juistheid van uw persoonlijke gegevens. 
* indien de verwerking onwettig is, kunt u bezwaar maken tegen de verwijdering van uw persoonlijke gegevens en in plaats daarvan vragen dat het gebruik van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt* indien APPROCHE COUTURE ASBL uw persoonlijke gegevens niet langer nodig heeft, maar dat ze niettemin noodzakelijk zijn om uw juridische claims te verdedigen.

 

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:
Als u van mening bent dat APPROCHE COUTURE ASBL uw persoonlijke gegevens onjuist heeft behandeld, kunt u contact met ons opnemen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder.

 

Verantwoordelijke voor de persoonsgegevens 
APPROCHE COUTURE VZW

Avenue de la Toison d'or 53

1060 Brussel

België

Telefoon: +32 2 588 75 55 55

E-mail: dataprotection@approchecouture.com

Bedrijfsregistratienummer en BTW-nummer : BE 662.495.845

Gegevensbeschermingsfunctionaris :

 

PRIVACYBELEID VOOR DIRECT MARKETING

Hoe gebruiken we uw persoonlijke gegevens?
Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om u per e-mail, sms, telefoon en post promotionele aanbiedingen, enquêtes en uitnodigingen te sturen.

Om uw APPROCHE COUTURE-ervaring te optimaliseren, zullen wij u voorzien van nuttige informatie, aanbevolen trainingen en gepersonaliseerde aanbiedingen.

 

Welke soorten persoonlijke gegevens verwerken wij? 
Wij zullen de volgende categorieën van persoonlijke gegevens verwerken 
* contactgegevens zoals uw e-mailadres, telefoonnummer.
* geslacht (als u ervoor kiest om ons dit soort informatie te verstrekken)

 

Wij zullen ook uw persoonlijke gegevens die in verband met uw APPROCHE COUTURE account worden verstrekt, zoals de volgende gegevens, verwerken

* naam 
* adres 
* leeftijd

 

Hoe lang bewaren we uw gegevens? 
Wij bewaren uw gegevens voor direct marketing doeleinden totdat u uw toestemming intrekt.

Met betrekking tot e-mailmarketing wordt u als inactief lid beschouwd als u gedurende 2 jaar geen e-mails hebt geopend.

Aan het einde van deze periode worden uw persoonlijke gegevens verwijderd.

 

COOKIE-PRIVACYBELEID

Een cookie is een klein tekstbestandje dat op uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen en vervolgens bij uw volgende bezoeken wordt opgehaald. Als u gebruik maakt van onze diensten, gaan wij ervan uit dat u instemt met het gebruik van deze cookies.

 

Hoe gebruiken we deze cookies? 
Wij gebruiken permanente cookies om uw keuze van de homepage en persoonlijke gegevens op te slaan wanneer u inlogt. Wij zullen cookies gebruiken om uw keuzes op te slaan.

Wij gebruiken sessiecookies wanneer u de filterfunctie gebruikt om te zoeken om te controleren of u verbonden bent.

Wij gebruiken interne en externe cookies om statistieken en gebruikersgegevens te verzamelen in analytische tools om onze site te optimaliseren en u te voorzien van relevant marketingmateriaal.

Sommige cookies van derden worden ingesteld door de diensten die op onze pagina's verschijnen en vallen buiten onze controle. Deze cookies worden ingesteld door social media-aanbieders zoals Facebook en Google en hebben betrekking op de mogelijkheid voor gebruikers om inhoud op deze site te delen, zoals aangegeven door hun respectieve pictogrammen.

We gebruiken ook cookies van derden die een inter-site tracking missie uitvoeren om u te voorzien van marketingmateriaal op andere sites/kanalen.

Welke soorten persoonlijke gegevens verwerken wij? 
Wij zullen uw ID-cookie koppelen aan de persoonlijke gegevens die u heeft verstrekt en verzameld als onderdeel van uw APPROACH COUTURE account.

Wat is de wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens?
Wij zullen uw cookies alleen verbinden met uw persoonlijke gegevens als u ingelogd bent op uw APPROCHE COUTURE account.

Als u bent ingelogd op uw account, is de wettelijke basis ons legitieme belang.

 

Hoe lang maken we een back-up van uw gegevens?
APPROCHE COUTURE slaat uw persoonlijke gegevens niet op. U kunt eenvoudig cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen via uw browser. Voor instructies voor het beheer en het verwijderen van cookies, verwijzen wij u naar de helpsectie van uw browser. Afhankelijk van uw voorkeuren kunt u cookies uitschakelen of verzoeken om een melding te ontvangen telkens wanneer een nieuw cookie naar uw computer of mobiele apparaat wordt verzonden. Houd er rekening mee dat als u cookies uitschakelt, u niet langer van al onze functies kunt genieten.